top of page

Tím pedagógov odborných predmetov

Mgr.Ľubomír Kepič​

Predmety: Spracovanie sekvencií, Grafický dizajn, Odborný výcvik, Figurálna kresba

Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects

​Krédo: „Maliar nie je ten, kto je inšpirovaný, ale ten, kto dokáže inšpirovať ostatných“ (S.Dalí)
Mgr.art.Peter Suchanský​

Predmety: Spracovanie sekvencií, Figurálna kresba, Odborný výcvik

Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, 3Ds MAX

​Krédo: "Form follows function" (L.Sullivan)

 

Mgr.art.Katarína Šantová

Predmety: Spracovanie sekvencií,  Počítačová grafika, Grafický dizajn, Dejiny výtvarnej kultúry

Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash

​Krédo: "Omit the unimportant" (Dieter Rams)
Mgr. Andrej Mášik

Predmety: Odborný výcvik, Spracovanie sekvencií, Grafický dizajn

Programy: Z Brush, 3D Max

​Krédo: “Life begins after coffee”
"Creativity is inteligence having fun." -Albert Einstein-
Mgr.art. Radoslava
Domonkoš Macejová

Predmety: Grafický dizajn, Dejiny výtvarnej kultúry, Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava

Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, In Design

 

​Krédo: “Nikdy nehovor, že nemôžeš, keď nechceš. Pretože prídu veľmi skoro dni, kedy to bude ďaleko horšie: budeš pre zmenu chcieť a potom už nebudeš môcť. 
Mgr.art. Ľubomír Štec

Predmety: Spracovanie sekvencií, Odborný výcvik, Počítačová grafika

Programy: Adobe Photoshop, Premiere, Flash

 

​Krédo: “Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can chatch excellence.” (V. Lombardi)
Róbert Mátyus

Predmety: Odborný výcvik

Programy: Adobe Premiere, After Efects

 

Krédo: "Predstavte si,
zdalo sa mi,
dnes, keď som vstal, sa mi zdalo,
že v mojom okne uviazlo
mokré slnko, ktoré vyšlo
kdesi na cudzej planéte." (Štrpka - Ursíny, Modrý vrch)
Mgr. Viktória Sabadošová

Predmety: Odborný výcvik, Počítačová grafika, Grafický dizajn

Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign

​Krédo: "Digital design is like painting, except the paint never dries" (Neville Brody)
Mgr.art. Vlado Petruščák

Predmety: Spracovanie sekvencií,

Počítačová grafika, Grafický dizajn

Programy: Adobe Photoshop, Illustrator,3D Max, InDesign

​Krédo: "Dizajnéri nejdú do dôchodku, umierajú." (Zeldman)
Mgr.art. Peter Beňo

Predmety:Fotografia, Počítačová grafika, Grafický dizajn

Programy: Adobe Photoshop, 3D Max, InDesign

​Krédo: "If you see something that moves you, and then snap it, you keep a moment." (Linda McCartney)
Ing. Angelika Turóczy

Predmety: Odborný výcvik, Elektronické publikovanie, Počítačová grafika, Grafický dizajn

Programy: Adobe Photoshop, Dreamweaver

​Krédo: "Lepšia je výčitka od génia ako pochvala od idiota." (M. Aurelius)
bottom of page