top of page

/o škole

Videoprezentácia​ školských výstav

Súkromná

stredná

odborná

škola

Postupimská 37, Košice

4 -ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

2- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Podmienky prijatia: osobný pohovor

Absolvent študijného odboru GRAFIK digitálnych médií ovláda súčasné trendy v oblasti komunikačného, interiérového a produktového dizajnu.

Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti dizajnu, masmédií, tvorby videa a animácií, ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia, teórie masmédií a príbuzných odborov.

Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore.

Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.

Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, interiérových štúdiách, televízii, IT firmách, prípadne ako grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.

bottom of page