top of page

Naši študenti sa zúčastňujú domácich i medzinárodných súťaží, v ktorých sa pravidelne umiestňujú na najvyšších miestach.

Fullova ruža: Slovenské tradície - KOŠICE (Slovenská republika) 2014

Fotografická súťaž na tému LES (Zvolenské múzeum) 2013

Súťaž ČERVENÉ STUŽKY 2013

Poster for tomorrow 2013 - RIGHT TO HOUSING (Francúzsko)

Souťež dovednosti mladých grafiku - BRNO (Česká republika) 2013

Zelený svet - BANSKÁ BYSTRICA (Slovenská republika) 2013

ZOO Košice - ZVIERA NIE JE VEC (Slovenská republika) 2013

Reggae poster contest 2013 (Jamaica)

bottom of page